Др. Зоран Лазаров - Директор
Клиничка болница Битола

kbbitola@gmail.com
+389 47 243 001
+389 76 369 000

Образование

Основно образование – Битола, 1967
Гимназија – Битола, 1971
Медицински Факултет -Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, 1982
Специјализација по ургентна медицина-Сараево, 1987

Работно искуство

2017 - Директор на Клиничка болница Битола
2002-2005 - Заменик директор на Здравствен дом Битола
1999-2002 - Ургентна медицина
1991-1999 - Раководител на Итна медицинска помош
1987-1999 - Служба Ургентна медицина
1983-1987 - Итна медицинска помош
1982-1983 - Амбуланта с.Новаци

Странски јазици

АнглискиДр. Жаклина Сервини
Помошник директор
Интернистички гранкиДр. Александар Димовски
Помошник директор
Дијагностички гранкиПрим. Др. Јован Стефановски
Помошник директор
Хируршки гранки
Дипл. правник Марија Јовановска
Помошник директор
Правни работиДипл. ек. Наташа Илиевска
Помошник директор
Економски работиМ. С. Радмила Бајовска
Главна медицинска сестраМарија Торкова
Асистент на генерален директор
Дипл. ел. инж. Билјана Христовска
Раководител
ИнформатикаДр. Мимоза Гелевска
Раководител
АнестезиологијаДр. Елизабета Ивановска
Раководител
Интерно одделениеДр. Спец. Христијан Ѓеоргиевски
Раководител
МФХ
Др. Илија Келепуровски
Раководител
УрологијаДр. Данчо Балаловски
Раководител
Инфективно одделениеДр. Васко Димовски
Раководител
ОРЛДр. Лидија Сотирова
Раководител
Офталмологија
Др. Маргарита Видевска
Раководител
ОртопедијаДр. Николче Ангеловски
Раководител
НеврохирургијаДр. Владимир Михајловски
Раководител
ПсихијатријаДр. Јован Вељанов
Раководител
Хирургија
Др. Цветанка Шокларовска
Раководител
ПатологијаДр. Билјана Илковска
Раководител
ЛабораторијаДр. Рената Раденков
Раководител
ОнкологијаДипл. фарм. Мирјана Павловска
Раководител
Болничка аптека
Др. Ирена Стефановска
Раководител
НеврологијаДр. Дијана Георгиевска
Раководител
ДерматовенерологијаДр. Ѓорѓи Саздановски
Раководител
РадиологијаДр. Снежана Михајловска
Раководител
Нуклеарна медицина
Др. Лидија Петровска
Раководител
ПедијатријаДр. Лидија Паришко
Раководител
Физикална медицинаДр. Елизабета Чипуровска
Раководител
ГинекологијаДр. Михајло Насев
Раководител
Пневмофизиологија
Др. Зоран Котевски
Раководител
Судска медицинаДр. Миле Наумовски
Раководител
Ургентна медицинаДр. Лилјана Момева
Раководител
НеонатологијаДр. Дона Тромбева
Раководител
Инфузиони раствори