Тендери

Клиничка болница битола објавува тендер за „Медицински апарати“, во рамките на проектот COMETECH финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република грција 2014-2020.

Клиничка болница битола објавува тендер за „Медицински апарати“, во рамките на проектот COMETECH финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република грција 2014-2020.

Краен рок за доставување на понудите е 16 јануари 2020.

Прашања можат да се испраќаат на kbbitola@gmail.com и bolnica.bitola@gmail.com најдоцна до 25 декември 2019.

Тендерска документација:

c4a_invit_en.docx

c3_summarycn_en.docx

c2_contractnotice_en.docx

А:
c4b_itt_en.docx

B:
c4c_contract_en.docx
c4d_specialconditions_en.docx
c4e_annexigc_en.pdf
c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en.docx
c4g_annexivfinoffer_en.docx
c4h_perfguarantee_en.docx
c4i_prefinanceguarantee_en.docx
c4n_tenderguarantee_en.docx
c4o1_fif_en.pdf
c4o2_lefind_en.pdf
c4o3_lefcompany_en.pdf
c4o4_lefpublic_en.pdf

C:
c4j_admingrid_en.docx
c4k_evalgrid_en.docx
c5_openchecklist_en.docx
c6_openreport_en.docx
c7_evalreport_en.docx
c8a_notifletter_supply_en.docx
c8b_letterunsuccessful_en.doc
c11_provfinalaccept_en.docx

D:
a14_declaration_honour_en.doc
c4l_tenderform_en.docx

Сподели:

Клучни зборови: Тендер, IPA проект, COMETECH, Клиничка болница Битола, Прекугранична соработка