Тендери

Клиничка болница Битола објавува тендер за „5 експерти за евалуација на пилот планот“ во рамките на проектот COMETECH, финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република Грција 2014-2020

Клиничка болница битола објавува тендер за „Организација на 4 инфо денови во битолскиот регион“ во рамките на проектот COMETECH финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република грција 2014-2020.

Краен рок за доставување на понудите е 20.07.2020.

Прашања можат да се испраќаат на kbbitola@gmail.com најдоцна до 13.07.2020.

Контакт лице: Христовска Билјана 076 369-010.

Тендерска документација:

b8o4_invit_simp_en.docx

А:
b8o3_contractnotice_simp_en.docx
b8o5_itt_simp_en.docx

B:
b8d_annexigc_en.pdf
b8f_annexiitorglobal_en.docx
b8g_annexiiiom_en.docx
b8i1_annexvbudgetglobal_en.docx
b8j1_annexvifif_en.pdf
b8j3_annexvilefind_en.pdf
b8j4_annexvilefcompany_en.pdf
b8j5_annexvilefpublic_en.pdf
b8o2_contract_simp_en.docx

C:
b8m2_evalgrid_global_en.docx
b8o1_admingrid_simp_en.docx
b8o6_list_simp_en.docx
b10_openreport_en.docx
b11_evalreport_en.docx
b12b_evaluatorsgrid_global_en.docx
b13a_notification_letter_en.docx

D:
a14_declaration_honour_en.docx
b8o7_tenderform_simp_en.docx

Сподели:

Клучни зборови: Тендер, IPA проект, HEALTH-INFO, Клиничка болница Битола, Прекугранична соработка