Тендери

Клиничка болница Битола објавува тендер за „Набавка на мрежна компјутерска инфраструктура“ во рамките на проектот COMETECH, финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република Грција 2014-2020

Клиничка болница Битола објавува тендер за „Набавка на мрежна компјутерска инфраструктура“ во рамките на проектот COMETECH, финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република Грција 2014-2020.

Краен рок за доставување на понудите е 07.04.2021.

Прашања можат да се испраќаат на kbbitola@gmail.com најдоцна до 31.03.2021.

Контакт лице: Христовска Билјана 076 369-010.

Тендерска документација:

c4a_invit_en.docx
c3_summarycn_en.docx
a5f_additional_information_contract_notice_en.docx
a5e_contractnotice_enotices_en.docx

А:
c4b_itt_en.docx

B:
c4c_contract_en.docx
c4d_specialconditions_en.docx
c4e_annexigc_en.pdf
c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en.docx
c4g_annexivfinoffer_en.docx
c4n_tenderguarantee_en.docx
c4o1_fif_en.pdf
c4o2_lefind_en.pdf
c4o3_lefcompany_en.pdf
c4o4_lefpublic_en.pdf

C:
c4j_admingrid_en.docx
c4k_evalgrid_en.docx
c5_openchecklist_en.docx
c6_openreport_en.docx
c7_evalreport_en.docx
c8a_notifletter_supply_en.docx
c8b_letterunsuccessful_en.docx
c11_provfinalaccept_en.docx

D:
a14a_declaration_honour_procurement_en.docx
c4l_tenderform_en.docx

Клучни зборови: Тендер, IPA проект, COMETECH, Клиничка болница Битола, Прекугранична соработка