Тендери

Клиничка болница битола објавува тендер за Технички или научен експерт за извештајни процедури, во рамките на проектот HEALTH-INFO финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република грција 2014-2020

Клиничка болница битола објавува тендер за Технички или научен експерт за извештајни процедури, во рамките на проектот HEALTH-INFO финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република грција 2014-2020.

Краен рок за доставување на понудите е 10ти март 2019.

Прашања можат да се испраќаат на kbbitola@gmail.com најдоцна до 5ти март 2019.

Контакт лице: Циуновска Соња 076 369 012.

 

Тендерска документација:

b8o4_invit_simp_en_CHB.doc

А:
b8o3_contractnotice_simp_en_CHB.docx
b8o5_itt_simp_en_CHB.docx

B:
b8d_annexigc_en.pdf
b8j1_annexvifif_en.pdf
b8j3_annexvilefind_en.pdf
b8j4_annexvilefcompany_en.pdf
b8o2_contract_simp_enCHB.doc
II_b8f_annexiitorglobal_enCHB.doc
III_b8g_annexiiiom_enCHB.doc
IV_b8i1_annexvbudgetglobal_enCHB.doc

C:
b8m2_evalgrid_global_enCHB.doc
b8o1_admingrid_simp_enCHB.doc
b8o6_list_simp_enCHB.doc
b10_openreport_enCHB.doc
b11_evalreport_enCHB.doc
b12b_evaluatorsgrid_global_enCHB.doc
b13a_notification_letter_enCHB.doc
b13c_letterunsuccessful_enCHB.doc

D:
b8o7_tenderform_simp_enCHB.doc

Сподели:

Клучни зборови: Тендер, IPA проект, HEALTH-INFO, Клиничка болница Битола, Прекугранична соработка