Тендери

Клиничка болница битола објавува тендер за набавка на Дигитален мамомграф за дијагностика и скрининг на пациенти со дополнителна работна станица, во рамките на проектот HEALTH-INFO финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република грција 2014-2020.

Клиничка болница битола објавува тендер за набавка на Дигитален мамомграф за дијагностика и скрининг на пациенти со дополнителна работна станица, во рамките на проектот HEALTH-INFO финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република грција 2014-2020.

Краен рок за доставување на понудите е 07 јуни 2019.

Прашања можат да се испраќаат на kbbitola@gmail.com најдоцна до 18 мај 2019.

Контакт лице: Циуновска Соња 076 369 012.

Тендерска документација:

c4a_invit_en.doc

c2_contractnotice_en.doc

c3_summarycn_mk.doc

c3_summarycn_en.doc

А:
c4b_itt_en.doc

B:
c4c_contract_en.doc
c4d_specialconditions_en.doc
c4e_annexigc_en.pdf
c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en.doc
c4g_annexivfinoffer_en.doc
c4h_perfguarantee_en.doc
c4i_prefinanceguarantee_en.doc
c4n_tenderguarantee_en.doc
c4o1_fif_en.pdf
c4o2_lefind_en.pdf
c4o3_lefcompany_en.pdf
c4o4_lefpublic_en.pdf

C:
c4j_admingrid_en.doc
c4k_evalgrid_en.doc
c5_openchecklist_en.doc
c6_openreport_en.doc
c7_evalreport_en.doc
c8a_notifletter_supply_en.doc
c8b_letterunsuccessful_en.doc
c11_provfinalaccept_en.doc

D:
a14_declaration_honour_en.doc
c4l_tenderform_en.doc

Сподели:

Клучни зборови: Тендер, IPA проект, HEALTH-INFO, Клиничка болница Битола, Прекугранична соработка