Вести

Завршија градежните работи во дворот на болницата што се однесува на поставувањето на бекатон плочките кои  со сопствени средства на Клиничка Болница  се поставија  се со цел подобра пристапност на нашите пациенти.

Завршија градежните работи во дворот на болницата што се однесува на поставувањето на бекатон плочките кои  со сопствени средства на Клиничка Болница  се поставија  се со цел подобра пристапност на нашите пациенти.Се надеваме дека после долг период дворот го добива сјајот онака  како прилега за една  битолска клиника  и  онака како што заслужуваат нашите пациенти,но не застануваме, продолжуваме да градиме се со цел да се подобрат стандардите.

Сподели:

Клучни зборови: Градежни работи, Бекатон плочки, Клиничка болница Битола