Вести

Клиничката болница Битола, еден од презентерите на промотивниот настан по повод Денот на европската соработка 2019, со своите проекти COMETECH и HEALTH-INFO, во рамките на IPA програмата за погранична соработка со Република Грција.

Клиничката болница Битола, еден од презентерите на промотивниот настан по повод Денот на европската соработка 2019, со своите проекти COMETECH и HEALTH-INFO, во рамките на IPA програмата за погранична соработка со Република Грција.

Сподели:

Клучни зборови: Презентација на проекти, Погранична соработка, COMETECH, HEALTH-INFO