Вести

Клиничка болница Битола, како имплементатор на проектот HEALTH-INFO од IPA CBC 2014-2020 Greece -  Republic of North Macedonia, бара заинтересирани 4 лица кои би работеле на проектот во рамките на превентивниот скринингот (мамографија и гинеколошки прегледи) кој ќе се спроведува во оваа фаза.

Клиничка болница Битола, како имплементатор на проектот HEALTH-INFO од IPA CBC 2014-2020 Greece -  Republic of North Macedonia, бара заинтересирани 4 лица кои би работеле на проектот во рамките на превентивниот скринингот (мамографија и гинеколошки прегледи) кој ќе се спроведува во оваа фаза.Профилите се- двајца доктори на медицина(од кои еден специјалист гинеколог),еден радиолошки технолог,една медицинска сестра.Временскиот рок на изведување на работата  е предвиден од 01.07.2020 до 18.06.2021 односно до завршување на проектот. При пријавувањето кандидатите да достават CV.  

Сподели:

Клучни зборови: Оглас, Проект HEALTH-INFO