Вести

Во петокот на 21.02.2020 во просториите на Општина Новаци беше организиран инфо ден во рамките на проектот „HEALTH-INFO“

Во петокот на 21.02.2020 во просториите на Општина Новаци беше организиран инфо ден во рамките на проектот „HEALTH-INFO“, на кој пред пошироката женска популација од општината беше презентирана важноста на скринингот кој ќе следи во рамките на проектот, за превенција на карцином на града и карцином на матка. Пре4зентациите беа од страна на Др. Николина Ристевска - спец. гинеколог акушер и Др. Александар Димовски спец. радиолог.

Сподели:

Клучни зборови: Проект HEALTH-INFO, Инфо ден, Општина Новаци, Клиничка болница Битола