Вести

Клиничка болница Битола, како имплементатор на проектот COMETECH од IPA CBC 2014-2020 Greece -  Republic of North Macedonia, бара заинтересирано 1 лице технички персонал,кое би работело на проектот како лице одговорно за MIS платформата,за финансиските извештаи,прогрес репортите и слично.Лицето да има искуство со работа на IPA погранични проекти.Времетраење на ангажманот од 22.01.2020 до 31.03.2021.При пријавувањето кандидатите да достават CV.

Клиничка болница Битола, како имплементатор на проектот COMETECH од IPA CBC 2014-2020 Greece -  Republic of North Macedonia, бара заинтересирано 1 лице технички персонал,кое би работело на проектот како лице одговорно за MIS платформата,за финансиските извештаи,прогрес репортите и слично.Лицето да има искуство со работа на IPA погранични проекти.Времетраење на ангажманот од 22.01.2020 до 31.03.2021.При пријавувањето кандидатите да достават CV.

Сподели:

Клучни зборови: Оглас, Проект COMETECH