Вести

За потребите на Одделението за  лабораториско-биохемиска медицина при ЈЗУ Клиничка болница Битола извршена е набавка со сопствени средства нова медицинска опрема која ќе обезбеди највисок стандард на дијагностика за пациентите кои се лекуваат во ЈЗУ Клиничка болница Битола.

За потребите на Одделението за  лабораториско-биохемиска медицина при ЈЗУ Клиничка болница Битола извршена е набавка со сопствени средства нова медицинска опрема која ќе обезбеди највисок стандард на дијагностика за пациентите кои се лекуваат во ЈЗУ Клиничка болница Битола.

Конкретно, за апаратот за урино анализа, станува збор за високосензитивна технологија, која е последен стандард при тестирања на седиментација на урина и претставува комплетен лабораториски систем за контрола на урина.  Предноста на овој нов урино анализатор е тоа што резултатите се добиваат во експресна временска рамка и истиот претставува автоматизација на традиционалната рачна микроскопија т.е. обработка на податоци преку автоматизирана  метода,  такашто се забрзува лабораторискиот проток и се  обезбедува најефективно и најсигурно решение за целосна и професионална анализа на урината.

Во тек е обука на медицински персонал за користење на урино-анализаторот, истиот ќе биде достапен за користење од страна на нашите пациенти а за тоа навремено ќе ве известиме.
 


Хемија и анализа на седименти во еден систем
 


Обука за користење на урино-анализатор: Раководител на Одделение за Биохемиско-лабораториска медицина и дел од медицинскиот персонал од одделението
 


Обука за користење на урино-анализатор: Раководител на Одделение за Биохемиско-лабораториска медицина и дел од медицинскиот персонал од одделението

 

ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИИ

UriSed 3 PRO е професионален автоматизиран анализатор на седименти на урина со Револуционерна визуелизација и препознавање на честички преку нов оптички систем кој комбинира светло поле со микроскопија и фазни контрасти.       
Тој нуди напреден уникатен метод за визуелизација и препознавање на формираните елементи во примероците на урина. Со автоматизирање на традиционалниот стандарден  метод за анализа на седимени, се зголемува доверливоста, се подобрува работниот тек и се намалува времето на обрт. Неговата работа се заснова на истата патентирана техника на мерење, што всушност е автоматизација на традиционалната рачна микроскопија.

Микроскопскиот анализатор на седименти на урина UriSed 3 PRO е самостоен инструмент, кој може да се поврзе со анализаторот на урина LABUMAT 2. Заедно, двата инструменти прават КОМПЛЕТЕН ЛАБОРАТОРИСКИ СИСТЕМ ЗА УРИНА.

Класи на автоматско детектирани честички: црвени крвни зрнца (РБЦ); Бели крвни клетки (WBC); WBC купчиња (WBCc); Хијалински гипс (HYA); Патолошки гипс (ПАТ); Сквамозни епителни клетки (ЕПИ); Не-сквамозни епителни клетки (NEC); Бактерии коки (BACc); Бактериски прачки (BACr); Квасец (ПСМ); Кристали (CRY): Калциум-оксалат монохидрат (CaOxm), Калциум-оксалат дихидрат (CaOxd), Урична киселина (URI), Троен фосфат (TRI); Слуз (MUC); Сперма (SPRM); Аморфен материјал (AMO), RBC дух и знамиња RBC-Aca.

LabUMat 2 е целосно автоматизиран хемиски анализатор на урина оценување на 10 хемиски параметри на LabStrip U11 Plus GL тестот ленти и 3 физички параметри. Продолжувајќи ја мисијата на својот претходник, LabUMat 2 е висока квалитетен и сигурен инструмент кој ги исполнува барањата на модерни автоматизирани лаборатории.

Параметри:  Билирубин, уробилиноген, кетони, аскорбинска киселина, гликоза, протеини, крв, pH вредност, нитрити, леукоцити преку тест ленти LabStrip U11 Plus GL;        
Пропусност: 240 тестови/час    
 

Бидејќи и двата инструменти: UriSed 3 PRO и  LabUMat 2 се развиени и произведени од  ист произведувач, тие имаат добро дизајниран хардверски и софтверски интерфејс. Заедно овие два инструменти сочинуваат комплетен лабораториски систем за урина, додека пак резултатите од поединечните мерења се чуваат во заедничка база на податоци и се презентираат на истиот извештај.


Комплетен лабораториски систем за урина
 

Сподели:

Клучни зборови: Нова медицинска опрема, Урино-анализатор