Вести

ЈЗУ Клиничка болница Битола објавува ОГЛАС за вработување нa, дипломиран: правник, економист, воспитувач, инженер за безбедност при работа, инженер информатичар, електротехничар - електроничар, возач, книговодител, болничар - транспортер и др.

Повеќе детали се наоѓаат во огласот...

Сподели:

Клучни зборови: оглас, вработување, правник, економист, воспитувач, инженер за безбедност при работа, инженер информатичар, електротехничар - електроничар, возач, книговодител, болничар - транспортер