Сервисни информации

Во посета на Клиничка Болница Битола беа преставници од организацијата ПРОЕКТ ХОУП, кои на гинеколошкиот и неонатолошниот оддел направија проценка на постојните капацитети и опрема. Проект менаџерот, господинот Јан Ван Ден Берк, вети плодна соработка и со нашата Клиничка болница во иднина.

Во посета на Клиничка Болница Битола беа преставници од организацијата ПРОЕКТ ХОУП, кои на гинеколошкиот и неонатолошниот оддел направија проценка на постојните капацитети и опрема. Проект менаџерот, господинот Јан Ван Ден Берк, вети плодна соработка и со нашата Клиничка болница во иднина.

Сподели:

Клучни зборови: Преставници од организацијата ПРОЕКТ ХОУП, проценка на капацитети и опрема.