Донации

Од  фирмата КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ  во САРИЛ  донираа 2 Инфузомати и 1 Перфузор чија намена  е контролирано давање на лекови  и подобрување  на третманот на нашите пациенти. Соработката нема да застане овде напротив ке продолжи и понатаму . Голема  благодарност за донацијата и хуманоста од страна на успешната фирма КРОМБЕРГ и ШУБЕРТ  од нашиот град.

Од  фирмата КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ  во САРИЛ  донираа 2 Инфузомати и 1 Перфузор чија намена  е контролирано давање на лекови  и подобрување  на третманот на нашите пациенти. Соработката нема да застане овде напротив ке продолжи и понатаму . Голема  благодарност за донацијата и хуманоста од страна на успешната фирма КРОМБЕРГ и ШУБЕРТ  од нашиот град.

Сподели:

Клучни зборови: Донација, Кромберг и Шуберт, Клиничка болница Битола