Вести

Клиничка болница Битола објавува оглас за вработување на 7 (седум) доктори по медицина со положен стручен испит, на неопределено работно време.

Клиничка болница Битола објавува оглас за вработување на 7 (седум) доктори по медицина со положен стручен испит, на неопределено работно време.

Сподели:

Клучни зборови: Оглас за вработување, доктори по медицина