Вести

Реновирањето на базенот на одделението за физикална медицина и рехабилитација е во завршна фаза .За многу кратко време нашите пациенти ке можат да ги користат здравствените услуги од него. Низ слики да ви покажеме како беше фрлен во заборав на времето и каква е денешната слика на базенот.

Реновирањето на базенот на одделението за физикална медицина и рехабилитација е во завршна фаза.За многу кратко време нашите пациенти ке можат да ги користат здравствените услуги од него. Низ слики да ви покажеме како беше фрлен во заборав на времето и каква е денешната слика на базенот.

По реновирањетоПред реновирањето

Сподели:

Клучни зборови: Реновирањето на базенот, Клиничка болница Битола