Вести

На 22.12.2018 год.во оранизација на Клиничка Болница Битола се одржа  координативен состанок на македонските и грчките партнери  во рамките на  проектот   COMETECH дел од програмата за прекугранична соработка Грција -Македонија 2014-2020.Имено се работи  за грант  добиен од Европската Унија во рамките на споменатата програма во кој Клиничка Болница Битола е еден од 5-те партнери.

На 22.12.2018 год.во оранизација на Клиничка Болница Битола се одржа  координативен состанок на македонските и грчките партнери  во рамките на  проектот   COMETECH дел од програмата за прекугранична соработка Грција -Македонија 2014-2020.Имено се работи  за грант  добиен од Европската Унија во рамките на споменатата програма во кој Клиничка Болница Битола е еден од 5-те партнери. Водечки партнер е Александар технолошки и образовен институт од Солун,како и Општата болница од Велес и Лекарската комора на Солун. Содржински се работи за проект за превенција и дијагностика на дијабетот и неговиѕе последици.  Во рамките на овај проект КБ Битола ке добие 12 софистицирани дијагностички апарати со вредност од 47000Е меѓу кои со најголема вредност е неинвазивна офталмолошка камефа за испитување на фундус. Со оваа апаратута ке се врши бесплатен скрининг на 200 пациенти од општината целна група одбрана од лекарскиот проектен тим, за што јавноста ке биде навремено информирана.

Сподели:

Клучни зборови: Kоординативен состанок, Проектот COMETECH, Прекугранична соработка со Грција