Вести

Упатени благодарници за успешна колегијалност најдобро е чувството на тимската работа особено кога се работи за здравјето на нашите пациенти. Особено е важна колегијалноста. Кога таа функционира беспрекорно успехот е неминовен. Три благодарници упатени од одд. за урологија кон интерно одд., одд. за ургентна медицина и хирушкото одд. при нашата клиника.

Упатени благодарници за успешна колегијалност најдобро е чувството на тимската работа особено кога се работи за здравјето на нашите пациенти. Особено е важна колегијалноста. Кога таа функционира беспрекорно успехот е неминовен. Три благодарници упатени од одд. за урологија кон интерно одд., одд. за ургентна медицина и хирушкото одд. при нашата клиника.

Сподели:

Клучни зборови: Клиничка болница Битола, Благодарница