Вести

Одржан Стручен колегиум каде се сумираше работата во 2018 и од страна на менаџерскиот тим се презентираа плановите за 2019 год. Во клиниката беа слушнати и безброј предлози за работа од страна на раководителите на одделенијата. Уште еднаш беше потенцирана тимската работа за доброто на пациентите.

Одржан Стручен колегиум каде се сумираше работата во 2018 и од страна на менаџерскиот тим се презентираа плановите за 2019 год. Во клиниката беа слушнати и безброј предлози за работа од страна на раководителите на одделенијата. Уште еднаш беше потенцирана тимската работа за доброто на пациентите.

Сподели:

Клучни зборови: Стручен колегиум, Клиничка болница Битола, Тимска работа, Менаџерски тим