Вести

Клиничка болница Битола, како имплементатор на проектите COMETECH и HEALTH-INFO од IPA CBC 2014-2020 Greece - The FYR of Macedonia, бара заинтересирани лица кои би работеле на проектите.

1. Клиничка болница Битола, како имплементатор на проектот COMETECH од IPA CBC 2014-2020 Greece - The FYR of Macedonia, бара заинтересирани 3 лица кои би работеле на проектот како технички персонал, во периодот од 01.08.2018 до 31.03.2020. Пожелно е кандидатите да имаат искуство на работа со IPA проекти, познавање на англиски јазик и/или образование во областа на медицината, стоматологијата или фармацијата. При пријавувањето кандидатите да достават CV.

2. Клиничка болница Битола, како имплементатор на проектот HEALTH-INFO од IPA CBC 2014-2020 Greece - The FYR of Macedonia, бара заинтересирани 2 лица кои би работеле на проектот на позициите: (1) Проектен менаџер и (2) Финансиски менаџер, во периодот од 01.08.2018 до 15.07.2020. За позицијата (1) Проектен менаџер се бара познавање на англиски јазик и/или искуство со работа на проекти. За позицијата (2) Финансиски менаџер се бара искуство во областа на сметководството и/или на јавните набавки. При пријавувањето кандидатите да достават CV.

Сподели:

Клучни зборови: Оглас, IPA проекти, Проектен менаџер, Финансиски менаџер