Сервисни информации

По препораките на Министерството за здравство на Република Северна Маке донија  и прогласувањето на епидемија на подрачјето на цела држава, заради заштита на населението, Клиничка Болница Битола спроведува мерки за заштита почнувајќи од 17.04.2019 година

По препораките на министерството за здравство на Република Северна Маке донија  и прогласувањето на епидемија на подрачјето на цела држав заради заштита на населениетоКлиничка Болница Битола ги спроведува следните мерки за заштита почнувајќи од 17.04.2019 година:

  1. Забрана на посети во стационарот на Клиничка Болница Битола.
  2. Сите лица кај кои ќе се јави осип по кожата на телито ,фебрилни состојби одма да се јават на инфективното одделение при Клиничка Болница Битола каде е органзиран посебен влез за движење  на такви пациенти .
  3. Вработените се екипирани  посебно инфективното одделение за  да се справиме со морбилите но досега во Битола немаме ни еден случај со морбили затоа да се придржуваме превентивно на препораките за да останеме во  ваква состојбата.

Сподели:

Клучни зборови: Епидемија на морбили, Мерки на Клиничка болница Битола