Вести

Одржан стручен колегиум на кој  присуствуваше менаџерскиот тим на Клиничка Болница Битола и началниците на сите одделенија. На истиот се даде отчет за сработеното во изминатите 6 месеци .

Одржан стручен колегиум на кој присуствуваше менаџерскиот тим на Клиничка Болница Битола и началниците на сите одделенија. На истиот се даде отчет за сработеното во изминатите 6 месеци. Се споделија проблеми со кои се соочуваме, се разговараше за; уште подобра комуникација меѓу одделенијата. Се донесоа многу одлуки се со цел нашите пациенти да бидат; што повеќе задоволни во примањето на здравствените услуги од наша страна. Задоволен пациент е успешноста на нашето работење истакна директорот Др. Зоран Лазаров и побара уште поголеми активности, сѐ со цел давање уште поголема грижа и помош за нашите граѓани.

Сподели:

Клучни зборови: Стручен колегиум, Клиничка болница Битола