Сервисни информации

Престануваат да важат посебните мерки за работа и превентива  дадени  по  препорака на министерството за здравство при прогласувањето  на епидемија на морбили на ниво на државата.

Престануваат да важат посебните мерки за работа и превентива  дадени  по  препорака на министерството за здравство при прогласувањето  на епидемија на морбили на ниво на државата. Од денес важи редовниот ред на работа  во Клиничка Болница Битола.

Сподели:

Клучни зборови: Престанок на посебни мерки, Морбили, Клиничка болница Битола