НАШАТА ВИЗИЈА

Визијата на Клиничка болница Битола е да обезбеди здравствена заштита и исклучителна услуга за целата заедница по најсовремени медицински стандарди.

Продолжување, проширување и подобрување во пружањето на здравствените услуги преку медицина базирана на докази, едукации и доекипирање со нови млади специјалистички кадри.