Неврохирургија

Неврохирургија


Неврохирургија


Историја

Почетоците на неврохирургија датираат од пред триесеттина години, кога како специјалист започна да работи д-р.Симеончо Давков во состав на службата на општа хирургија.

По извесен период започна да работи и втор специјалист, д-р.Љупчо Лазаревски. Во 2005 година, со нова систематизација на Битолската болница, беше оформенa посебнa Служба за неврохирургија.


Високо едуциран кадар

Службата започна да функционира со началник д-р.Симеончо Давков, лекар на специјализација д-р.Николче Ангелевски и главната сестра инстументарка Ивона Павловска. Оттогаш па натаму службата е одделена од хирургија со посебни простории, оделение, амбуланта и операциона сала.

Во 2007 година, на тимот се приклучи и медицинската сестра инструментарка Ристенка Алтипармаковска. Во текот на работењето во службата се приклучија и други специјалисти и тоа д-р.Љупчо Татарчев , д-р.Владимир Рендевски и мед.сестра Валентина Ангеловска.

Понатаму службата се проширува со лекар по општа медицина д-р.Катерина Јолевска, мед.сестра инструментарка Снежана Крстевска, мед.сестра инструментарка Офелија Бејковска, мед.сестра Каролина Павловска, мед.сестра Наташа Коњановска Велевска, мед.сестра Маја Митев. Или вкупно:

2
Специјалисти
1
Лекар од општа пракса
7
Медицински сестри со ВСС


Основна дејност

Службата извршува одделенски третмани, неврохирушки интервенции и амбулантски прегледи.