Тендери

Клиничка болница Битола објавува тендер за „Реновирање и опремување на просторија за скрининг“ во рамките на проектот COMETECH финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република Грција 2014-2020

Клиничка болница Битола објавува тендер за „Реновирање и опремување на просторија за скрининг“ во рамките на проектот COMETECH финансиран од IPA програмата за прекугранична соработка со Република Грција 2014-2020

Краен рок за доставување на понудите е 30.06.2020. 

Прашања да се доставуваат на kbbitola@gmail.com најкасно до 20.06.2020.

Контакт лице Христовска Билјана 076 369010.

Тендерско досие:

a14_declaration_honour_en.doc

d4j1_fif_en.pdf

d4j2_lefind_en.pdf

d4j3_lefcompany_en.pdf

d4l_admingrid_en.docx

d4m_evalgrid_en.docx

d4u_techspec_en.docx

Drawings.rar

ds2_contractnotice_simpl_en.docx

ds4a_invit_simpl_en.docx

ds4b_itt_simpl_en.docx

ds4c_tenderform_simpl_en.docx

ds4i_selectionformfinancial_4dot4_simpl_en.docx

ds4j4_lefpublic_en.pdf

ds4k_selectionformtechnical_4dot6dot5_simpl_en.docx

ds4k_techofferform_4dot6dot1dot2_simpl_en.docx

ds4k_techofferform_4dot6dot1dot3_simpl_en.docx

ds4k_techofferform_4dot6dot2_simpl_en.docx

ds4k_techofferform_4dot6dot3_simpl_en.docx

ds4n_contract_simpl_en.docx

ds4o_specialconditions_simpl_en.docx

ds4p_annexgc_en.pdf

ds4w_finoffer_4dot2_simpl_en.docx

Сподели:

Клучни зборови: Тендер, IPA проект, COMETECH, Клиничка болница Битола, Прекугранична соработка